สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรไทยสหรัฐอเมริกา
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 188 71,787
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด22/3/256310/7/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 4 2,749
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด4/3/256321/4/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 1,451 1,791,767
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด4/9/256313/7/2563
วันแรกที่พบผู้ป่วย13/1/256321/1/2563
วันแรกที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน26/3/25633/11/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยสหรัฐอเมริกาไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.60,208.96,610.153,598.8
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.19,579.0457.519,121.4
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP0.98.3-7.4
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP18.135.3-17.2
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP11.127.2-16.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP77.556.421.1
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP12.167.8-55.7
ดัชนี GINI41.436.64.8
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม4.40.83.6
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม19.823.1-3.3
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม1.431.6-30.2
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม2.42.7-0.3
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม6.351.0-44.7
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม78.845.333.5
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม0.116.6-16.6
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง41.669.8-28.2
จำนวนประชากรล้านคน324.969.2255.7
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม18.917.41.5
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม15.411.44.0
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม65.771.2-5.5
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม23.516.17.4
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม52.240.511.7
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม28.724.44.3
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม82.149.232.9
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม17.950.8-32.9
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน2.60.62.0
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง138.8196.0-57.2
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี81.180.50.6
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี78.576.71.9
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย82.087.2-5.2
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี76.173.03.1
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน6.69.5-2.9
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด5.78.2-2.5
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.81.50.2
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง19.037.0-18.0

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 (วันเดียวกับเกาหลีใต้) ในช่วงแรก รัฐบาลกลางไม่ได้คาดคิดว่าโควิด-19 จะเป็นภัยร้ายแรงของประเทศ รัฐบาลจึงไม่ได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนัก จวบจนกระทั่งในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ที่สหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อต่อวันและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลกลางจึงออกมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ฟรี วิจัยเรื่องความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่สถานพยาบาล ส่วนรัฐต่างๆ ก็ได้ออกมาตรการปิดเมือง (lockdown) ในเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจากนั้น จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันก็อยู่ในระดับที่คงที่หรือลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในระดับ 20,000 – 25,000 รายต่อวัน รัฐบาลจึงได้เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ-ขึ้นมาเป็นประมาณ 2 แสนคนต่อวันและเร่งจ้างนักแกะรอยการประวัติการติดต่อ (Contact Tracers) เพิ่มขึ้นด้วย ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม รัฐแต่ละแห่งทยอยประกาศกลับมาเปิดเมืองอีกครั้ง รวมถึงรัฐนิวยอร์กที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด โดยผ่อนปรนเป็นระยะ ซึ่งในระยะแรก รัฐส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านเสริมสวย โบสถ์ และยิมเปิดทำการก่อน

กระทั่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าสู่ภาวะการระบาดระลอกที่สอง จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบางแห่งจึงต้องยกเลิกแผนการเปิดเมืองออกไปก่อน ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 มีรายงานพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 60,000 – 70,000 รายต่อวัน ส่งผลให้รัฐบาลสั่งเพิ่มปริมาณการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉลี่ย 650,000 ครั้งต่อวัน โดยผลการตรวจพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อในรัฐ 36 แห่งเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5 พร้อมกันนั้นก็ได้สั่งเพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาล และห้องไอซียูในโรงพยาบาล และเริ่มลงทุนค้นคว้าวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้น ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 สถานการณ์เริ่มกลับมาทรงตัว โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ประมาณ 35,000 – 50,000 ต่อวัน ซึ่งในระหว่างนั้น รัฐบาลก็ได้ประกาศข้อแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวว่า หากผู้ใดมีการพบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้นั้นควรกักตัว 14 วันหลังจากการพบปะทันที และในช่วงกักตัวหากมีการพบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีก จะต้องขยายเวลากักตัวเพิ่มอีก 14 วันหลังจากวันที่พบปะกัน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดเริ่มกลับรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ประมาณ 150,000 – 250,000 รายต่อวัน ต่อมาในวันที่ 2 ม.ค. 2564 มีการทำลายสถิติพบผู้ติดเชื้อสูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 300,310 ราย จากนั้นสถานการณ์กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 50,000 – 70,000 รายต่อวันจวบจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางได้ออกมาตรการด้านเศรษฐกิจ/การเงินมารับมือและฟื้นฟูเมืองจากวิกฤตครั้งนี้ โดยเมื่อนับถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกกฎหมายมาแก้วิกฤตนี้แล้วอย่างน้อย 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้

  • – Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, HR 6074 อนุมัติวงเงินงบประมาณ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไว้สำหรับเป็นกองทุนตั้งต้นและสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน (6 มี.ค. 2563)
  • – Families First Coronavirus Response Act, (FFCRA Act), HR 6201 อนุมัติงบประมาณ 1.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการลาป่วยแบบได้ค่าจ้าง (Paid sick leave) การช่วยเหลือผู้ว่างงาน (unemployment) และการสนับสนุนด้านอาหาร (18 มี.ค. 2563)
  • – Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, (CARES Act), HR 748 อนุมัติวงเงินงบประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือบุคคลและธุรกิจ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ (27 มี.ค. 2563)
  • – Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act, H.R. 266 มูลค่า 4.84 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เงินทุนช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจโรงพยาบาล (24 เม.ย. 2563)
  • – Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020 (PPPFA) เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก (มีพนักงานไม่เกิน 500 คน) ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 (5 มิ.ย. 2563)

 

สำหรับมาตรการด้านวัคซีน สภาคองเกรสได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนไว้กว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ CARES Act ผ่านโครงการ Operation Warp Speed (OWS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (public–private partnership) เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุด โดยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการผลิตวัคซีน เช่น ยี่ห้อ Johnson & Johnson ยี่ห้อ AstraZeneca ยี่ห้อ Moderna ยี่ห้อ Novavax เป็นต้น

ส่วนแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลกลางแนะนำให้รัฐบาลท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ในรัฐของตน โดยในระยะแรกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • Phase 1a ประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้พำนักในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว
 • Phase 1b ประกอบด้วย ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป และผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสาธารณสุขแต่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานแนวหน้า (frontline essential non-health care workers)
 • Phase 1c ประกอบด้วย กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 65 – 74 ปี กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 16 – 64 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มบุคลากรที่มีความจำเป็น

เรียบเรียงโดย
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อัปเดตเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
02/06/2565คาดว่าจะอนุมัติฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในวันที่ 21 มิ.ย. 2565สหรัฐอเมริกาคาดว่า หลังจากคณะที่ปรึกษาอิสระของ FDA แห่งสหรัฐอเมริกา ประชุมเกี่ยวกับวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาในวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2565 เสร็จสิ้น โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็กเล็กได้อย่างเร็วที่สุดภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ หากรัฐบาลอนุมัติการใช้วัคซีนในเด็กเล็ก ทั้งนี้ บริษัทไฟเซอร์และไบออนเทคได้ยื่นขออนุมัติต่อ FDA แห่งสหรัฐอเมริกา ในการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565https://www.infoquest.co.th/2022/205142
17/05/2565อนุมัติการใช้วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเด็กอายุ 5 - 11 ปีFDA แห่งสหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเด็กอายุ 5 - 11 ปี โดยสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้หลังจากได้รับวัคซีนหลักครบโดสแล้ว 5 เดือนhttps://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorizes-pfizer-covid-booster-children-5-11-years-old-rcna28355
28/04/2565Moderna ยื่นคำขอ FDA อนุมัติใช้วัคซีนในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีModerna ยื่นคำขอ FDA อนุมัติใช้วัคซีน Moderna ในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี รวมถึงพยายามให้ได้รับการอนุมัติให้ใช้วัคซีน Moderna ในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 11 ปี ด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงวัคซีนของ Pfizer and BioNTech เท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปีhttps://www.politico.com/news/2022/04/27/moderna-authorize-covid-19-vaccine-kids-00028481
26/04/2565เพิ่มช่องทางแจกยาเม็ดรักษาโควิด-19 ฟรีให้แก่ประชาชนสหรัฐวางแผนเพิ่มช่องทางแจกจ่ายยาเม็ดรักษาโควิด-19 Paxlovid ของ Pfizer โดยอนุมัติให้ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ Federal Pharmacy Program สามารถสั่งยาดังกล่าวจากรัฐบาลกลางได้โดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบัน รัฐบาลได้ส่งยาไปยังร้านขายยาที่ได้รับการคัดเลือก รัฐต่างๆ และศูนย์ชุมชน รวมกว่า 20,000 แห่ง คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มเป็น 40,000 แห่งhttps://www.cnbc.com/2022/04/26/us-to-widen-covid-antiviral-pill-distribution.html
19/04/2565ยกเลิกข้อบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะCDC ยกเลิกข้อบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ รวมถึงเครื่องบิน แม้เดิมที CDC จะประกาศขยายข้อบังคับดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2565 แต่ผู้พิพากษา Kathryn Kimball Mizelle แห่งศาลประจำรัฐ Florida ตัดสินว่า ข้อบังคับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายhttps://edition.cnn.com/2022/04/18/politics/cdc-mask-mandate-ruling/index.html
29/03/2565FDA อนุมัติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสกระตุ้นเข็มที่ 2 แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องFDA อนุมัติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อ Pfizer และ Moderna โดสกระตุ้นเข็มที่ 2 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนโดสกระตุ้นเข็มที่ 2 จะต้องได้รับวัคซีนโดสกระตุ้นเข็มแรกมาแล้วครบ 4 เดือน ซึ่งจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองhttps://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and
31/01/2565อนุมัติให้ใช้งานวัคซีนโมเดอร์นาเต็มรูปแบบFDA สหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ใช้งานวัคซีน “Spikevax” ของโมเดอร์นาเต็มรูปแบบแก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หลังจากถูกอนุมัติให้ใช้เฉพาะยามฉุกเฉินมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 63 นับเป็นยี่ห้อที่สองที่ได้รับการอนุมัติเต็มรูปแบบต่อจากวัคซีนไฟเซอร์https://www.politico.com/news/2022/01/31/moderna-fda-approval-covid-shot-00003673
03/01/2565อนุมัติให้เด็กอายุ 12 – 15 ปี ฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นได้FDA สหรัฐอเมริกาอนุมัติให้เด็กอายุ 12 – 15 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนโดสกระตุ้นได้ นอกจากนี้ FDA ยังลดระยะห่างก่อนฉีดโดสกระตุ้นในกลุ่มผู้ใหญ่จาก 6 เดือน เหลือ 5 เดือน https://thehill.com/policy/healthcare/587977-fda-authorizes-covid-19-boosters-for-12-to-15-year-olds
09/12/2564อนุมัติให้ใช้วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนกระตุ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 16 – 17 ปีองค์การอาหารและยา (FDA) แห่งสหรัฐอเมริกา อนุมัติให้ใช้วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนกระตุ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 16 – 17 ปีhttps://www.politico.com/news/2021/12/09/fda-authorizes-pfizer-covid-booster-teens-524040?fbclid=IwAR0smiICuNsoVM1uoPO69Sz-AmqDIpWBr95kCmpCB_voZu6YpBem3pFZmB8
08/12/2564เพิ่มเงื่อนไขการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเพิ่มเงื่อนไขแก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้อพยพและผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาว่า จะต้องได้รับวัคซีนครบโดสและแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนก่อนขึ้นเครื่อง ยกเว้น ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เนื่องจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และผู้เดินทางฉุกเฉินที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทันเวลาhttps://jp.usembassy.gov/us-travel-requirements/?fbclid=IwAR367jiXyJBgrOGfEoZKSQAxvtvbfho7lwyTbTV6APu-zW40cMKLcCON2ls
26/11/2564จำกัดการเดินทางจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศห้ามนักเดินทางจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ South Africa, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique และ Malawi เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 เป็นต้นไปhttps://www.politico.com/news/2021/11/26/biden-admin-announces-travel-ban-for-south-africa-and-7-other-countries-citing-new-variant-523394
02/11/2564อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปีหลังจาก FDA ได้ในอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี ทางกรมควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ก็ได้ลงนามอนุมัติเช่นเดียวกัน พร้อมปูทางแผนการฉีดวัคซีนให้กลุ่มดังกล่าวที่มีอยู่ประมาณ 28 ล้านคนhttps://www.politico.com/news/2021/11/02/cdc-vaccine-panel-endorses-vaccine-for-kids-5-11-518587
21/10/2564แนะนำกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมองค์กร FDA และ CDC แนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา เข้ารับวัคซีนกระตุ้นหลังจากได้รับครบโดสไปแล้ว 6 เดือน โดยกลุ่มที่ได้รับการแนะนำมีดังนี้ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ให้การดูแลรักษาระยะยาว ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีโรคประจำตัวเข้าข่ายตามเกณฑ์ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ทำงานหรืออาศัยในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อhttps://www.cdc.gov/media/releases/2021/p1021-covid-booster.html
22/09/2564อนุมัติให้ฉีดวัคซีน Pfizer กระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์กร Food and Drug Administration (FDA) อนุมัติให้ใช้วัคซีนยี่ห้อ Pfizer เป็นวัคซีนกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการดิดเชื้อโควิด-19 รุนแรง นอกจากนี้ FDA ยังอนุมัติให้ใช้ในกลุ่มบุคลากรที่ลักษณะงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้ออีกด้วยhttps://abcnews.go.com/Politics/expect-decision-covid-19-vaccine-boosters/story?id=80129652
17/09/2564ลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขสหรัฐฯ ประกาศลงทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เพื่อพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคในด้านสาธารณสุขและการให้บริการดูแลสุขภาพ โดยจะสนับสนุนองค์กรทางสาธารณสุขทั้งในระดับรัฐ ท้องถิ่น ชายแดน และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใน 3 ปีข้างหน้า CDC จะกระจายงบประมาณ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังองค์กรทางสาธารณสุข 64 แห่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการรับมือกับโควิด-19 ส่วนงบประมาณอีก 885 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะกระจายไปให้องค์กรสาธารณสุขเหล่านั้นในเดือนตุลาคม 64 โดยงบดังกล่าวจะถูกแบ่งใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ • งบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกใช้ในการสนับสนุนให้แต่ละรัฐสร้างกำลังคนในการรับมือกับโควิด-19 โดยสนับสนุนให้จัดตั้ง รวบรวม ฝึกฝนบุคลากรให้กลายเป็นทีมเชิงรุก (Strike Team) ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์การรักษาพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์การดูแลระยะยาว ที่มีการระบาดหรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 • งบประมาณ 385 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกกระจายไปยัง 5 แหล่งสำคัญ ดังนี้ ̵ องค์สาธารณสุขในแต่ละรัฐ ̵ ห้องปฏิบัติการด้าน Healthcare ̵ โครงการ Project Firstline ̵ เครือข่าย National Healthcare Safety Network (NHSN) ̵ โครงการ Antibiotic Stewardshiphttps://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0917-COVID-19-funding.html
27/08/2564ประกาศให้เน้นการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ทุพพลภาพกรมป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐฯ รายงานว่า ในช่วงการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลควรให้ความสนใจในการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ทุพพลภาพ รวมถึงการปรับปรุงการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ เนื่องจากรายงานวิจัยพบว่า ผู้ทุพพลภาพมีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะสุขภาพจิตย่ำแย่และใช้สารเสพติดในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ไม่มีความทุพพลภาพhttps://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034a3.htm
27/08/2564ประกาศผลวิจัยประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรด่านหน้าจากการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มบุคลกรด่านหน้า เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนกับช่วงที่สายพันธุ์ Delta กำลังระบาด โดยเป็นข้อมูลจากกลุ่มบุคลากรด่านหน้า HEROES-RECOVER ที่เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 63 ถึง 10 เมษายน 64 ค้นพบว่าวัคซีนยี่ห้อ Pfizer-BioNTech และยี่ห้อ Moderna มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (VE) ลดลงจาก 91% (ช่วงก่อนสายพันธุ์ Delta ระบาด) เป็น 66% (ช่วงสายพันธุ์ Delta กำลังระบาด) https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e4.htm?s_cid=mm7034e4_x
27/08/2564ขยายเวลาการยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากจีนเนื่องจากการยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้ในการรับมือกับ Covid-19 กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 64 รัฐบาลจึงวางแผนว่าจะขยายเวลาการยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัย ถุงมือ และสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตจากจีนในเร็วๆ นี้https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3146554/us-considers-extending-tariff-relief-chinese-medical-gear-used
18/08/2564แนะนำให้ฉีดวัคซีนโดสที่สามกระตุ้นรัฐบาลได้มีการแนะนำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเพิ่มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยให้ฉีดหลังจากการฉีดวัคซีนไปแล้วสองโดส 8 เดือน ทั้งนี้ วัคซีนกระตุ้นจะเริ่มฉีดเมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เนื่องจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการผสมวัคซีนชนิดต่างๆ ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ ดังนั้น รัฐบาลจึงวางแผนให้ประชาชนรับวัคซีนกระตุ้นชนิดเดียวกันกับวัคซีน mRNA สองโดสแรก https://www.cbsnews.com/news/covid-19-vaccine-booster-shot-dose-8-months/
11/08/2564ปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ตั้งครรภ์ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร กำลังตั้งครรภ์อยู่ หรือคาดว่าจะตั้งครรภ์ในอนาคต โดยปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์มีเพิ่มมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
09/08/2564ประกาศให้บุคลากรในกองทัพรับวัคซีนป้องกันโควิด-19รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ลอยด์ ออสติน ประกาศให้บุคลากรในกองทัพรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 64 เพื่อเตรียมรับกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Deltahttps://apnews.com/article/joe-biden-business-health-coronavirus-pandemic-5b3826df7a4351eb7c65520b74199c98
27/07/2564ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ในที่ทำงานกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ประกาศว่าพนักงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตนในการเว้นระยะห่างทางสังคมขณะอยู่ในที่ทำงานhttps://www.reuters.com/world/us/us-homeland-security-department-imposes-employee-mask-mandate-2021-07-28/
21/06/2564ขยายเวลาปิดเขตแดนเชื่อมเม็กซิโกและแคนาดากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security; DHS) ขยายระยะเวลามาตรการจำกัดการเดินทางที่ไม่จำเป็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกและแคนาดาไปถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 64https://thehill.com/policy/national-security/559363-border-closures-with-canada-mexico-extended-through-july-21?rl=1
20/05/2564เปลี่ยนข้อกำหนดวิธีการเก็บรักษาวัคซีนไฟเซอร์องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration; FDA) ค้นพบว่า วัคซีนไฟเซอร์ยังคงมีประสิทธิภาพแม้เก็บไว้ในตู้เย็นที่ระดับอุณหภูมิ 1.67 – 7.78 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน จึงเปลี่ยนข้อกำหนดวิธีการเก็บรักษาวัคซีนไฟเซอร์จากเดิมที่ให้เก็บได้เพียง 5 วัน เป็น 1 เดือนhttps://thehill.com/policy/healthcare/554531-fda-allowing-longer-refrigerator-storage-for-pfizer-biontech-vaccines?rl=1
12/05/2564อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปี เพื่อให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เช่นเดิมhttps://www.nytimes.com/2021/05/12/health/coronavirus-vaccine-children.html
27/04/2564ให้ประชาชนสามารถออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) ผ่อนปรนให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ ยกเว้นในสถานที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น คอนเสิร์ต งานแข่งขันกีฬา เป็นต้น ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในบางกรณี เช่น การออกไปทำกิจกรรมที่ทำคนเดียวหรือทำกับครอบครัว (เดินเล่น ขี่จักรยาน วิ่ง ฯลฯ)https://apnews.com/article/cdc-mask-wearing-guidance-d373775ddcf237764c19ff9428b59634
15/02/2564แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) เผยแพร่งานวิจัยชิ้นใหม่ที่พบวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ดีขึ้น 2 วิธี คือ หนึ่ง สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่ง และ สอง มัดสายคาดหูของหน้ากากอนามัยให้เป็นปมเพื่อไม่ให้มีช่องให้เชื้อโรคเข้าไปได้ โดยสองวิธีนี้จะช่วยลดการติดเชื้อจากละอองในอากาศมากถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยNPR. (2021). “CDC Says Double-Masking Offers More Protection Against the Coronavirus”. Retrieved from https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/02/10/966313710/cdc-now-recommends-double-masking-for-more-protection-against-the-coronavirus
15/01/2564แนะนำให้ “กลุ่มผู้สูบบุหรี่” อยู่ในแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระยะที่หนึ่งจากแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลกลางแนะนำให้รัฐบาลท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ในรัฐของตน โดยในระยะแรกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ • Phase 1a ประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้พำนักในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว • Phase 1b ประกอบด้วย ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป และผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสาธารณสุขแต่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานแนวหน้า (frontline essential non-health care workers) • Phase 1c ประกอบด้วย กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 65 – 74 ปี กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 16 – 64 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มบุคลากรที่มีความจำเป็น ต่อมา รัฐบาลได้กำหนดให้ “กลุ่มผู้สูบบุหรี่ (smokers)” ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อโควิด-19 และแนะนำให้คนกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนใน Phase 1c ทำให้รัฐหลายแห่งเริ่มบรรจุกลุ่มผู้สูบบุหรี่ให้ได้รับวัคซีนใน Phase 1c ตามคำแนะนำดังกล่าว เช่น รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐมิสซิสซิปปี เป็นต้นCNN. (2021). “States put smokers in line for the Covid-19 vaccine, sparking frustration among those lower in priority” Retrieved from https://edition.cnn.com/2021/01/15/us/smokers-eligible-covid-19-vaccine-trnd/index.html
07/12/2563ออกหนังสือยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ทุกคนประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ออกคำสั่ง (Executive Order) ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันและรับรองว่า ชาวอเมริกันจะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงก่อนส่งออกต่างประเทศ หลังจากชาวอเมริกันได้รับวัคซีนครบแล้ว จะจัดส่งให้ประเทศในกลุ่มพันธมิตรเป็นลำดับต่อไปThe White House. (2020). “Executive Order on Ensuring Access to United States Government COVID-19 Vaccines” Retrieved from https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-ensuring-access-united-states-government-covid-19-vaccines/
17/11/2563อนุมัติการใช้ชุดตรวจโควิด-19 เพิ่มเติมThe Food and Drug Administration (FDA) อนุมัติให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Coronavirus Test) จากบริษัท Lucira Health โดยสามารถตรวจด้วยตนเองได้ที่บ้านพัก และะให้ผลลัพธ์ภายในเวลา 30 นาทีAssociated Press. (2020). “FDA allows 1st rapid virus test that gives results at home” Retrieved from https://apnews.com/article/fda-allows-1st-rapid-virus-test-at-home-0430fe7460b4385bd952978f19b3d88d
16/11/2563จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัท Modernaรัฐบาลกลางได้บรรลุข้อตกลงซื้อวัคซีนจากบริษัท Moderna จำนวน 100 ล้านโดส ในวงเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งให้เงินสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม หลังจากผลการทดลองครั้งล่าสุดพบว่า วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิผลสูงถึงร้อยละ 94.5Wall Street Journal. (2020). “Moderna’s Covid-19 Vaccine Is 94.5% Effective in Early Results, Firm Says” Retrieved from https://www.wsj.com/articles/moderna-says-its-covid-19-vaccine-was-94-5-effective-in-latest-trial-11605528008
28/09/2563แจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่รัฐต่างๆ ทั่วประเทศหลังจากที่ทำเนียบขาวได้สั่งซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Coronavirus Test) จาก Abbott Laboratories เมื่อเดือนสิงหาคม 63 ในราคาชุดละ 5 เหรียญสหรัฐ (156 บาท) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลได้ภายใน 15 นาทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ห้องแล็บใดๆ ทั้งสิ้น รัฐบาลได้ประกาศแผนแจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ดังกล่าวจำนวน 100 ล้านชุด กระจายไปยังรัฐต่างๆ ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 63 โดยในระยะแรก รัฐบาลได้วางแผนส่งชุดตรวจไปยังรัฐต่างๆ จำนวน 6.5 ล้านชุด โดยจำนวนที่แจกจ่ายไปนั้นจะอิงตามสัดส่วนประชากรของรัฐแต่ละแห่งPolitico. (2020). “Trump admin begins shipping rapid coronavirus tests to states”. Retrieved from https://www.politico.com/news/2020/09/28/trump-admin-begins-shipping-rapid-coronavirus-tests-to-states-422680
14/09/2563ปรับมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินรัฐบาลสหรัฐยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ทุกสายการบินจากบางประเทศลงจอดที่สนามบินที่กำหนดไว้จำนวน 15 แห่งเท่านั้น พร้อมทั้งยกเลิกการตรวจคัดกรองโรคผู้โดยสารขาเข้าเหล่านี้ด้วย แต่เปลี่ยนไปยกระดับการตรวจคัดกรองโรคผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) อิหร่าน กลุ่มประเทศเชงเกนในยุโรป สหราชอาณาจักร (ยกเว้นดินแดนโพ้นทะเลนอกยุโรป) ไอร์แลนด์ และบราซิล Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “Federal Government Adjusts COVID-19 Entry Strategy for International Air Passengers”. Retrieved from https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s-0909-covid-19-entry-strategy-air-passengers.html?ACSTrackingID=USCDC_2067-DM37972&ACSTrackingLabel=Federal%20Government%20Adjusts%20COVID-19%20Entry%20Strategy%20for%20International%20Air%20Passengers%20%7C%20COVID-19&deliveryName=USCDC_2067-DM37972
06/09/2563ประกาศข้อแนะนำสำหรับร้านอาหารและบาร์รัฐบาลประกาศข้อแนะนำในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและบาร์ในช่วงโควิด-19 เช่น การตรวจสอบระบบน้ำหลังจากไม่ได้ใช้งานในช่วงที่ร้านปิดทำการ การปรับเปลี่ยนเวลาทำงานและเวลาเปิด-ปิดร้านเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด การเตรียมพร้อมรับมือหากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 และการติดป้ายตักเตือนให้ระมัดระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อCenters for Disease Control and Prevention. (2020). “Considerations for Restaurants and Bars”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/bars-restaurants.html
01/09/2563ประกาศข้อแนะนำสำหรับการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งรัฐบาลประกาศข้อแนะนำในการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การทำให้ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท การหมั่นทำความสะอาด และการบรรจุอาหารกลางวันใส่กล่องแทนการตักใส่จานCenters for Disease Control and Prevention. (2020). “Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
26/08/2563การขึ้นฝั่งของการเดินทางเชิงพาณิชย์ของลูกเรือเรือที่ขอใช้การเดินทางเชิงพาณิชย์เพื่อให้ลูกเรือขึ้นฝั่งจะต้องมีแผนรับมือเกี่ยวกับการทำงานและขึ้นฝั่งของลูกเรือ และไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 หรือโรคที่คล้ายโควิด-19 ใน 28 วันที่ผ่านมาCenters for Disease Control and Prevention. (2020). “Crew Disembarkations through Commercial Travel”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/crew-disembarkations-commercial-travel.html
18/08/2563ห้ามผู้เดินทางจากบางประเทศเข้าสหรัฐอเมริกาผู้เดินทางที่อยู่ในประเทศจีน อิหร่าน กลุ่มเชงเก้น สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือบราซิลภายใน 14 วันที่ผ่านมาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาCenters for Disease Control and Prevention. (2020). “Travelers Prohibited from Entry to the United States”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html?fbclid=IwAR1M1jflFNFLKEPPjiGH6cqg7N9BPo4m9XnUvUH1lSttrJxtdbXyCrV42d4
16/08/2563ประกาศข้อแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวประกาศข้อแนะนำเกี่ยวกับการกักตัวว่า หากผู้ใดมีการพบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้นั้นควรกักตัว 14 วันหลังจากการพบปะทันที และในช่วงกักตัวหากมีการพบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีก จะต้องขยายเวลากักตัวเพิ่มอีก 14 วันหลังจากวันที่พบปะ และถ้าอยู่อาศัยในที่เดียวกันกับผู้ที่ติดเชื้อและกักตัวอยู่ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ไม่ควรพบกับผู้คนอื่นๆ แต่หากจำเป็นต้องออกไปนอกที่อยู่อาศัย ก็ควรกักตัว 14 วันหลังจากวันสุดท้ายของการกักตัวของผู้ติดเชื้อที่อยู่อาศัยในที่เดียวกันCenters for Disease Control and Prevention. (2020). “When to Quarantine”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
11/08/2563ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาหายแล้วทำการบริจาคพลาสมาในเลือดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ประกาศว่าผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาหายแล้วสามารถบริจาคพลาสมาในเลือดเพื่อนำไปทำการรักษาโรคโควิด-19 โดยขณะนี้มีผู้ป่วย 40,000 รายที่ได้รับการรักษาจากพลาสมาแล้วCenters for Disease Control and Prevention. (2020). “Donate Blood Plasma and Help Save Lives”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/plasma-saves-lives.html
09/07/2563เพิ่มปริมาณการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประเทศ
ในเดือนกรกฎาคม รัฐบาลเพิ่มปริมาณการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉลี่ย 650,000 ครั้งต่อวัน จากเดิมที่ในเดือนเมษายน ตรวจหาเชื้อเฉลี่ยเพียง 174,000 ครั้งต่อวัน โดยผลการตรวจพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5 ในรัฐจำนวน 36 แห่ง
CNBC. (2020). “U.S. reports record single-day spike of 63,200 new cases of coronavirus”. Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/07/10/us-reports-record-single-day-spike-of-63200-new-coronavirus-cases.html
09/07/2563สั่งเพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาล และห้องไอซียูในโรงพยาบาล
เนื่องจากโรงพยาบาลในอเมริกาตอนใต้และฝั่งตะวันตกกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และห้องไอซียูรองรับผู้ป่วยอย่างมาก รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งจึงสั่งเพิ่มกำลังบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการรับสมัครแพทย์ใหม่ เรียกพยาบาลกลับมาทำงานที่โรงพยาบาล และอาจถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐอื่น ส่วนห้องไอซียูที่ขาดแคลน โรงพยาบาลส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยการปรับห้องธรรมดาให้เป็นห้องไอซียู อีกทั้งมีการเลื่อนนัดคนไข้ที่ยังไม่จำเป็นต้องรีบผ่าตัด หรือหากใครผ่าตัดแล้วไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรงก็จะปล่อยให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน
The New York Times. (2020). “Like ‘a Bus Accident a Day’: Hospitals Strain Under New Flood of Covid-19 Patients”. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/07/09/us/coronavirus-hospitals-capacity.html
07/07/2563ลงทุนค้นคว้าวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19
รัฐบาลอนุมัติงบประมาณในการผลิตวัคซีน 100 ล้านโดส วงเงิน 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท Novavax ภายใต้โครงการ Operation Warp Speed เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุด
The New York Times. (2020). “U.S. Will Pay $1.6 Billion to Novavax for Coronavirus Vaccine”. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/07/07/health/novavax-coronavirus-vaccine-warp-speed.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200707&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta®i_id=112367433&segment_id=32801&user_id=b97a48f101a68ef78776a9244eda79c1&fbclid=IwAR2oRyavgw49hzrcyt075tWlvc0nV-gCqQ_sVKOZGT6IEYaJ3K9NuKnl90s
29/06/2563ยกเลิกการเปิดเมืองในรัฐ 6 แห่ง เนื่องจากพบการระบาดรอบใหม่
เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. เป็นต้นมา ยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจนทำลายสถิติผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์กลางการระบาดครั้งนี้อยู่ที่รัฐฟลอริดา รัฐเท็กซัส และรัฐแอริโซนา และรัฐที่ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นชัดเจน คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเท็กซัส และรัฐฟลอริดา ส่งผลให้รัฐ 6 แห่ง ได้แก่ รัฐแอริโซนา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐโคโลราโด รัฐฟลอริดา รัฐมิชิแกน และรัฐเท็กซัส ต้องยกเลิกการเปิดเมืองไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น
CNBC. (2020). “More states reverse or slow reopening plans as coronavirus cases climb”. Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/06/29/more-states-reverse-or-slow-reopening-plans-as-coronavirus-cases-climb.html
28/05/2563ห้ามนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเดินทางไปประเทศบราซิลเข้าประเทศ
ทำเนียบขาวประกาศห้ามผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปประเทศบราซิลภายใน 14 วัน เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
BBC. (2020). “Coronavirus: US suspends travel from Brazil for foreigners”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52793342
18/05/2563เผยแพร่คู่มือการเปิดกิจการให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 น้อยที่สุด
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) เผยแพร่คู่มือการเปิดกิจการให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 น้อยที่สุด เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัท ร้านอาหาร โรงเรียน สถานประกอบการต่างๆ
Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “CDC Activities and Initiatives Supporting the COVID-19 Response and the President’s Plan for Opening America Up Again”. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
27/03/2563เพิ่มค่าตอบแทนให้โรงพยาบาลในกรณีที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หาย
รัฐบาลเพิ่มน้ำหนัก (relative weight) สำหรับการคำนวณเงินเหมาจ่ายล่วงหน้า (Prospective Payment Systems หรือ PPS) สำหรับผู้ป่วยในที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่อยู่ในกลุ่ม Diagnosis-Related Group (DRG) ตามรหัสการวินิจฉัยดังนี้
-          U07.1 (COVID-19) สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป
-          B97.29 (Other coronavirus as the cause of diseases classified elsewhere) สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 31 มี.ค. 2020
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563วิจัยเรื่องความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
สภาคองเกรสมอบหมายให้สถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการแพทย์ (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine; NASEM) ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (AMERICA’S MEDICAL PRODUCT SUPPLY CHAIN SECURITY)”
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อกระตุ้นโรงพยาบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินล่วงหน้า (Accelerated and Advance Payment) ให้แก่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 100-125 และขยายระยะเวลาการจ่ายปันผลได้สูงสุด 6 เดือน
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
18/03/2563สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ฟรี
สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ฟรี โดยรัฐให้เงินสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ศูนย์พยาบาลเร่งด่วน (Urgent Care Center) และห้องฉุกเฉินสำหรับตรวจวินิจฉัย
Library of Congress. (2020). “H.R.6201 - Families First Coronavirus Response Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
06/03/2563ขยายการบริการรักษาทางไกล (Telemedicine)
สภาคองเกรสอนุมัติการลงทุนทำระบบ Mandatory Medicare Telehealth เพื่อเปิดบริการรักษาทางไกล (Telemedicine) ในวงกว้าง
Senate Republican Policy Committee. (2020). “Update on Coronavirus Response – Phase I”. Retrieved from https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/update-on-coronavirus-response
06/03/2563พัฒนาและตรวจหาวัคซีนกับยาป้องกันโรคโควิด-19
สภา คองเกรสอนุมัติเงินทุน 7.8 พันล้านเหรียญ เพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาโรคโควิด-19 รวมทั้งเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือระบบรักษาพยาบาลทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น และดูแลสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไม่ให้ขาดแคลน
Senate Republican Policy Committee. (2020). “Update on Coronavirus Response – Phase I”. Retrieved from https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/update-on-coronavirus-response

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
05/06/2563ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก
รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมาย Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020 (PPPFA) เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก (มีพนักงานไม่เกิน 500 คน) ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และกู้เงินจากโปรแกรม Paycheck Protection Program หรือ PPP โดยต้องใช้เงินกู้ภายใน 24 สัปดาห์ (จากเดิมภายใน 8 สัปดาห์) หลังจากได้รับเงิน แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 63 และชำระเงินกู้ภายใน 5 ปี (จากเดิม 2 ปี) ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถปลดหนี้ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) ยอดหนี้ที่ปลดได้จะคำนวณจากค่าใช้จ่ายในช่วง 24 สัปดาห์แรก
2) ยอดหนี้ที่ปลดได้จะลดลงหากมีการลดการจ้างงานหรือลดค่าจ้าง
3) ธุรกิจต้องใช้เงินในการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างอย่างน้อยร้อยละ 60 ของยอดหนี้ที่ปลดได้ (จากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 75)
Investopedia. (2020). “Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020”. Retrieved from https://www.investopedia.com/paycheck-protection-program-flexibility-act-of-2020-an-overview-4846944
24/04/2563ให้เงินทุนช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจโรงพยาบาล
รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมาย Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act (H.R. 266) หรือที่เรียกกันว่า แพ็คเกจเยียวยา “COVID-19 3.5” มูลค่า 484,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เงินทุนช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจโรงพยาบาล
National Association of Counties. (2020). “Senate passes $484 billion coronavirus relief package”. Retrieved from https://www.naco.org/blog/senate-passes-484-billion-coronavirus-relief-package
19/04/2563ขยายเวลากำหนดจ่ายอากรนำเข้า ภาษี และค่าธรรมเนียม
รัฐบาลอนุมัติความช่วยเหลือแก่ผู้นำเข้าที่ประสบปัญหาทางการเงินจนทำให้ไม่สามารถนำส่งอากร ภาษี หรือค่าธรรมเนียม ณ วันที่นำเข้าสินค้าหรือวันที่นำสินค้าออกจากโกดังเพื่อการบริโภคหรือการค้าขายได้ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 63 โดยสามารถเลื่อนออกไปได้เป็นเวลา 90 วัน
Department of the Treasury, Federal Government of the United States. (2020). “Temporary Postponement of the Time to Deposit Certain Estimated Duties, Taxes, and Fees During the National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID19) Outbreak”. Retrieved from https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Apr/Temporary-Postponement-of-Payment-Period%20for-DTF-20-4-2020-1.pdf
27/03/2563คืนเงินค่าจ้างแรงงานให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐหรือมียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2020 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และยอดขายในไตรมาสถัดมาของปี 2020 มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายปีที่แล้ว) สามารถเรียกร้องเครดิตสำหรับค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนการดูแลสุขภาพได้ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐและไม่เกินกว่าค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้าง 30 วันที่ผ่านมา
โดยมีเงื่อนไขว่า ธุรกิจที่มีลูกจ้างประจำเฉลี่ยมากกว่า 100 คนในปี 2019 จะต้องปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนธุรกิจที่มีลูกจ้างประจำเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 100 คน จะปิดทำการหรือไม่ปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563ยกเลิกการเก็บภาษีแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
ยกเลิกการเก็บภาษีแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ (Hand Sanitizer)
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563ปล่อยเงินกู้ให้การไปรษณีย์แห่งสหรัฐอเมริกา
การไปรษณีย์แห่งสหรัฐอเมริกาสามารถกู้ยืมเงินจากกระทรวงการคลังได้ไม่เกิน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563ให้เงินช่วยเหลือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน (ค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ต่างๆ) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1)      การบินโดยสาร มูลค่ารวมไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
2)      การบินขนส่งสินค้า (CARGO) มูลค่ารวมไม่เกิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
3)      ผู้รับเหมา (Contractor) ที่ทำสัญญากับธุรกิจการบินโดยสาร มูลค่ารวมไม่เกิน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้เงินกองทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำหรับมาตรการนี้
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สภาคองเกรสอนุมัติคืนภาษี (Rebate) แก่ชาวอเมริกันคนละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ (หากยื่นภาษีแบบคู่สมรสจะได้คู่ละ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐ) และในกรณีที่บุคคลนั้นมีบุตรอายุน้อยกว่า 17 ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุตรหนึ่งคน โดยมีเงื่อนไขรายได้ (อ้างอิงตามข้อมูลการเสียภาษีของปี 2019 หรือปี 2018) ดังนี้
-          บุคคลผู้มีสถานะโสดที่มีรายได้น้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
-          บุคคลผู้มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 112,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
-          คู่สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกัน (taxpayers filing joint) ที่มีรายได้รวมกันน้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีรายได้เกินกว่าเกณฑ์กำหนดจะได้รับเงินภาษีคืนลดลง 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายได้ 1,000 ดอลลาร์ที่เกินจากเกณฑ์
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563สมทบเงินชดเชยให้แก่ผู้ว่างงาน
รัฐแต่ละแห่งสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมข้อตกลงนี้หรือไม่ หากเลือกทำการเข้าร่วมแล้ว รัฐบาลกลางจะสมทบเงินชดเชยการว่างงานให้แก่ผู้ว่างงานอีก 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ ผ่านกฎหมายรัฐ (State Law)  
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
18/03/2563จ่ายค่าจ้างในกรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องหยุดงานเนื่องจากวิกฤตโควิด-19
รัฐบาลอนุมัติการจ่ายค่าจ้างให้ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สูงสุด 80 ชั่วโมงในช่วง 2 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างมีเหตุจำเป็นต้องหยุดงานด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้
1)      ได้รับคำสั่งจากภาครัฐ (ทั้งส่วนกลาง มลรัฐ และท้องถิ่น) ให้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
2)   ได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขให้กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19
3)      มีอาการคล้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่างการวินิจฉัยทางการแพทย์
4)      จำเป็นต้องดูแลบุคคลผู้ซึ่งตรงกับเงื่อนไขในข้อ 1) หรือ 2)
5)      จำเป็นต้องดูแลบุตรที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เนื่องจากโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กปิดทำการเพราะวิกฤตโควิด-19
6)      ประสบปัญหาอื่นนอกจากข้างต้น ที่มีลักษณะคล้ายกับเงื่อนไขที่ระบุโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและการบริการมนุษย์ ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ สำหรับลูกจ้างที่ลาหยุดด้วยเหตุผลในข้อ 1) – 3) รัฐบาลจะค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 511 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และไม่เกิน 5,110 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ ส่วนลูกจ้างที่ลาหยุดด้วยเหตุผลในข้อ 4) – 6) รัฐบาลจะค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ 
Library of Congress. (2020). “H.R.6201 - Families First Coronavirus Response Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสังคม

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
03/08/2564ห้ามเจ้าของบ้านขับไล่ผู้เช่าที่ขาดรายได้ในช่วงโควิด-19ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ออกคำสั่งห้ามเจ้าของบ้านขับไล่ผู้เช่าออกเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอในการจ่ายค่าเช่า โดยคำสั่งนี้จะบังคับใช้ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระดับสูง และ CDC ประกาศให้พักชำระหนี้ได้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 64https://www.wsj.com/articles/biden-administration-set-to-issue-new-eviction-moratorium-11628022282
21/01/2564ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ของนักเรียนนักศึกษารัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดน (Joe Biden) ประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ของนักเรียนนักศึกษาให้ไปจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 64CBS News. (2021). “Department of Education freezes student loan payments through September”. Retrieved from https://www.cbsnews.com/news/student-loan-payments-freeze-executive-order/
27/12/2563ให้เงินชดเชยช่วยเหลือผู้ว่างงานเพิ่มเติมภายใต้กฎหมาย Consolidated Assistance Act, 2021 รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานที่เคยได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่แล้ว ด้วยการให้เงินชดเชยเพิ่มอีก 300 ดอลลาร์สหรัฐ (9,350 บาท) ต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 63 จนถึงวันที่ 13 มี.ค. 64 Iowa Workforce Development. (2021). “FEDERAL PANDEMIC UNEMPLOYMENT COMPENSATION (FPUC)”. Retrieved from https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/fpuc-information
09/10/2563ช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยหรือได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลประกาศห้ามมิให้ขับไล่ผู้เช่าที่อยู่อาศัย เพื่อไม่ให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นอันจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง อาทิ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 99,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 63 (หรือไม่เกิน 198,000 ดอลลาร์สหรัฐ กรณีจ่ายภาษีรวมกับคู่สมรส) ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกำหนดอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ถูกลดค่าจ้าง ถูกลดชั่วโมงการทำงาน) เป็นต้น มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธ.ค. 63Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “Temporary Halt in Residential Evictions To Prevent the Further Spread of COVID-19”. Retrieved from https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/04/2020-19654/temporary-halt-in-residential-evictions-to-prevent-the-further-spread-of-covid-19
11/09/2563ช่วยเหลือแรงงานที่สูญเสียรายได้รัฐบาลกลางอนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือผู้สูญเสียรายได้ (Lost Wages Assistance Program) ที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่แรงงานที่ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (unemployment benefits) อยู่แล้วเป็นจำนวน 300 เหรียญสหรัฐ (9,350 บาท) ต่อสัปดาห์ สูงสุดไม่เกิน 6 สัปดาห์ ยกเว้นรัฐบางแห่ง เช่น เคนทักกี มอนแทนา เวสต์เวอร์จิเนีย จะได้รับเงินเพิ่มเติม 400 เหรียญสหรัฐ (12,460 บาท) ต่อสัปดาห์CNBC. (2020). “Trump’s unemployment program pays up to $1,800 in extra benefits to workers who qualify”. Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/09/11/lost-wages-assistance-pays-up-to-1800-in-extra-unemployment-benefits.html Federal Emergency Management Agency. (2020). “Supplemental Payments for Lost Wages”. Retrieved from https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/governments/supplemental-payments-lost-wages
27/03/2563ละเว้นค่าจำนองที่พักอาศัยที่รับรองโดยรัฐบาลสำหรับครอบครัวที่อยู่กันแบบหลายครอบครัว
สำหรับครอบครัวที่อยู่กันแบบหลายครอบครัว (Multifamily) อยู่อาศัยที่มีตั้งแต่ 5 หน่วยที่อยู่อาศัย (Unit) ขึ้นไปและมีหนี้ค่าจำนองที่พักอาศัยที่รับรองโดยรัฐบาล (Federally Backed Multifamily Mortgage Loan) สภาคองเกรสอนุมัติให้ขยายเวลาการชำระค่าจำนองที่พักอาศัย 30 วัน และสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน อีกทั้งยังสั่งห้ามผู้ให้บริการดำเนินการยึดที่อยู่ เรียกเก็บค่าปรับ หรือลงโทษลูกหนี้ จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 63 พร้อมทั้งสั่งห้ามเจ้าของที่ดิน (Landlord) ขับไล่ผู้เช่าที่ไม่สามารถชำระค่าเช่าได้เป็นระยะเวลา 120 วัน   นับตั้งแต่วันที่กฎหมายนี้ประกาศใช้
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563ตั้งกองทุน Coronavirus Relief Fund
สภาคองเกรสตั้งกองทุน Coronavirus Relief Fund มูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2020 เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นในการใช้จ่ายยามเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
27/03/2563ให้เงินช่วยเหลือกิจกรรมระหว่างประเทศ
แจกจ่ายเงินทุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
-          หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) มูลค่า 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-          โครงการด้านการทูต (diplomatic programs) มูลค่า 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-          การช่วยเหลือภัยพิบัติระหว่างประเทศ (international disaster assistance) มูลค่า 258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-          การช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ลี้ภัย (migration and refugee assistance) มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (United States Agency for International Development; USAID) มูลค่า 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Library of Congress. (2020). “H.R.748 - CARES Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
18/03/2563บริการส่งอาหารให้นักเรียนผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว
ปกตินักเรียนจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) หรือ Food Stamps จะได้รับทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันฟรีหรือได้รับส่วนลดพิเศษ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นักเรียนและครอบครัวจะได้รับการบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันส่งถึงบ้าน ในกรณีที่โรงเรียนปิดอย่างน้อย 5 วัน
Library of Congress. (2020). “H.R.6201 - Families First Coronavirus Response Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
18/03/2563ให้ทุนสนับสนุนค่าอาหารสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดา
รัฐบาลกลางให้ทุนสนับสนุนค่าอาหารสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาผู้ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Library of Congress. (2020). “H.R.6201 - Families First Coronavirus Response Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
18/03/2563ซื้อและแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
รัฐบาลกลางซื้อและแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (งบมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Library of Congress. (2020). “H.R.6201 - Families First Coronavirus Response Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
18/03/2563บริการส่งอาหารให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ
รัฐบาลกลางให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการใน มีบริการส่งอาหารถึงบ้าน รวมถึงให้การบริการส่งอาหารแก่กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันด้วย   (งบ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Library of Congress. (2020). “H.R.6201 - Families First Coronavirus Response Act”. Retrieved from https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
06/03/2563ให้เงินช่วยเหลือต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19
-     สนับสนุนเงินทุนให้โครงการช่วยเหลือมนุษยธรรมในระดับสากล (global humanitarian assistance programs) ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิด-19
-          สนับสนุนเงินทุนให้ระบบสาธารณสุขในระดับสากล (global health systems) เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด
-     สนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมที่มุ่งตรวจหาโรคและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (global disease detection and emergency response efforts)
- สนับสนุนเงินทุนให้โครงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ กำลังพัฒนา (economic stabilization programs in developing countries)
Kaiser Family Foundation. (2020). “The U.S. Response to Coronavirus: Summary of the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020”. Retrieved from https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/the-u-s-response-to-coronavirus-summary-of-the-coronavirus-preparedness-and-response-supplemental-appropriations-act-2020